banner72

Ardeşen TSO, Personel Alım İlanı

Ardeşen Ticaret Ve Sanayi Odası Personel Alımı İlanı

Ardeşen TSO, Personel Alım İlanı

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Bünyesinde “Ticaret Sicil Müdürü” olarak görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 adet personel alınacak olup aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Personelde Aranacak Şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Müdür ve müdür yardımcılarında 40 (kırk) yaşını; diğer personelde 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

3- Askerlikle ilişiği bulunmamak.

4- Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak veya en az iki yıl müdürlükte çalışmış olmak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamam veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

8- Tacir veya esanf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.

9- Kısıtlanmış olamamak.

10- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, ikdisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

11- Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

İlgilenen adayların Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası (Ardeşen TSO) Genel Sekreterliği’ne özgeçmişlerini (CV’lerini) ileterek başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 11 Aralık 2020 saat: 17.00’dır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73