Ardeşen'li Kadınlara Sertifika!

Bizdevarız Derneği ile Kaçed Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Cinsiyet Eşitliği, Kadın ve Çevre Hakları Projesi kapsamında, katılımcı kadınlara sertifika verildi.

Ardeşen'li Kadınlara Sertifika!

Canada Fund for Local Initiatives desteği ile Ardeşen'de yürütülen Cinsiyet Eşitliği, Kadın ve Çevre Hakları Projesi Eğitim Seminerini tamamlandı.

Bizdevarız Derneği ile Kaçed Derneğinin ortak olarak yürüttüğü eğitim seminerlerine katılan her katılımcıya sertifikaları Su Ada Otelde düzenlenen özel resepsiyonda verildi.

Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcisi Bayan Gabriela LUNA'nın da katıldığı tören de, Kadınlar haftasının önemine de dikkat çekildi.

Konuyla ilgili ardesen.com'a konuşan KAÇED Başkanı Yaşar Yeğen, "Cinsiyet Eşitliği, Kadın ve Çevre Hakları Projesinin genel hedefi sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesidir." dedi.

Yeğen, Projenin genel amacına bağlı olarak bu üç özel amaç gerçekleştirilecektir;

 (a) Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın insiyatiflerinin geliştirilmesi ve doğa koruma konusunda politika önerileri geliştirebilecekleri canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulması;

(b) Çevre ve doğa koruma konularında bir dizi bileşik seminerler, konferans ve uluslararası çalışma ziyaretleri ve diğer destekleyici eylemler ile proje hedef gurubunun kapasitesinin ve becerisinin artırılması;

(c) Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerleri, işleyişi ve politikaları da dâhil olmak üzere, Cinsiyet eşitliği, kadın ve çevre, doğa koruma yaklaşımlarının anlatılması yolu ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirilmesi,

Yeğen, "Kadınların işgücüne düşük katılımı, büyük ölçüde ekonomik olarak kadınların çalışmasına verilen düşük değeri yansıtan tanımlarla ilgili bir sorun olduğu gibi, kadınlar elde ettikleri gelir ailenin geçimi için zaruri olsa dahi yaptıklarını iş olarak görmeyebilirler. Bütün bu nedenler kadınların katkılarını görünmez hale getirmekte ve resmi verilerde yeterince temsil edilmemektedir. Bir ülkenin gelişmesi, o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli bir eğitim almalarına, bu eğitimlerle kazandıkları bilgi ve becerilerini ülkelerinin gelişmeleri için kullanmalarına bağlıdır. Bu noktada sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde önemli bir boyutun, kadınların istihdama katılımının artırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadele olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçekten hareketle, kadınların aile ve toplumdaki rollerinin, ekonomik, kamusal ve siyasal yaşama katılmalarının önünde engel oluşturmayacak şekilde dönüştürülmesi için kalkınma planlarında ve AB uyum yasalarında yer alan tedbirler çerçevesinde, başta Derneğimiz olmak üzere diğer tüm tarafların katılımıyla projeler gerçekleştirilmektedir. Projede neler yapacağız; (a) Proje Sözleşmesi imzalanmasının ardından etkin bir proje yönetimi ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Proje ekibi alanında uzman ve daha önce proje yönetim biriminde çalışmış kişilerden oluşacaktır; (b) Projenin etkin bir biçimde uygulanması, yerel ve ulusal kamuoyunda ses getirmesi projeye olan ilginin daha artırması için projeye özel bir iletişim stratejisi geliştirilecektir. Bu stratejinin bir parçası olarak Türkçe olarak broşür ve posterler hazırlanacaktır. (c) Projenin en öneli faaliyeti olan eğitim ve bilgilendirme seminerleri öncesinde eğitim setleri hazırlanacaktır. Eğitim setleri hazırlandıktan sonra eğitim seminerleri verilecektir. Projenin eğitim seminerlerinde, proje hedef gurubunun temel ihtiyaçlarının saptanması ve buna göre faaliyetlerin geliştirilmesi için iyi bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulacaktır." dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2017, 21:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER