banner72

Artvin Milletvekili Meclis'te Yusufeli'ndeki belirsizliği sordu

25 Şubat 2010 Perşembe günü TBMM'de yapılan oturumda söz alan CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu TOKİ inşaatları ve Yusufeli ilçesi hakkında söz alarak Meclis kürsüsünden açıklamalarda bulundu. Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu'nun Meclis tutan

Artvin Milletvekili Meclis'te Yusufeli'ndeki belirsizliği sordu
 “455 sıra sayılı TOKİ’ye ilişkin olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifinin 7’nci maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Toplu Konut İdaresi denilince, akla planlı kentleşme ve orta sınıfa konut üreten kurum gelmektedir. Dar ve orta gelirlilere, yoksullara, gelir düzeyi düşük vatandaşlara sosyal amaçlı projeler üretip orta sınıfı konuta kavuşturmak Toplu Konut İdaresinin asli görevi olmalıdır. TOKİ, bu görevin yanında lüks konutlar, okullar, spor salonları, hastaneler, kütüphaneler, ticaret merkezleri inşaatları yapmıştır, yapmaya devam etmektedir.
TOKİ’nin yaptığı inşaatlar ülkemiz için yeterli midir? Elbette yeterli değildir, özel firmaların konut üretimine ihtiyaç vardır. Konut sektöründe iş yapan firmaların TOKi’yle rekabet hâlinde bulunmaları mümkün müdür? Mümkün değildir. TOKİ, bu yapılan düzenlemelerle inşaat sektöründe ayrıcalıklı kurum hâline getirilmiştir.
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar TOKİ’yle ilgili yasalarda 11 kez değişiklik yapılmıştır, bugün 12’nci değişikliği görüşüyoruz. Meclisin bu kadar çok değişiklikle karşı karşıya bırakılması kabul edilebilir bir durum değildir.
TOKİ’ye bedelsiz devredilen hazine arazilerine ilave olarak bu tasarıyla, arazi üzerinde bina varsa binayla beraber devredilecek
.
TOKi LÜKS KONUTLAR, TiCARET MERKEZLERİ DEĞİL SOSYALKONUTLAR ÜRETMELİ!
 
Ayrıca, vergi teşvikleri var. Emlak vergisi muafiyeti getiriliyor, harç muafiyeti var, damga vergisi muafiyeti var, KDV muafiyeti var. Bunlar yeterli olmamış, TOKİ’ye imar planı yapma yetkisi de verilmiştir. İmar yoğunluğunu istediği gibi artırabilir ve maliyeti aşağıya çekebilir. Yapı denetim masraflarından muaf olan TOKİ ile konut üretimi yapan firmaların yarışması mümkün olabilir mi? Elbette ki, olamaz. Bu durumu önlemek için TOKİ, sosyal sınıfın ihtiyacı olan ve mümkün olduğunca ucuz konutlar üretmelidir. Kâr yapmaya yönelik lüks konutlar ile iş merkezleri, ticaret merkezleri gibi inşaatlardan uzak durmalıdır.
İşsizliğin çok yüksek boyutlara ulaştığı ülkemizde en çok istihdam sağlayan sektör inşaat sanayisidir. İnşaat sektörü krizden oldukça etkilenmiştir. Bankaların düşük faizli konut kredisi vermeleri dahi bu sektörün önünü açmamıştır. İnşaat sanayi sektörü kriz ortamının getirdiği durgunluğu yaşarken, ayrıca TOKİ’ye tanınan muafiyetler nedeniyle inşaat sektöründe haksız bir rekabet ortamı yaratılmaktadır. Doğu ve güneydoğuda, kalkınmada öncelikli bölgelerimizde TOKİ’nin konut, iş merkezi, hastane, okul ve pansiyon gibi inşaatlar yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak büyük şehirlerde TOKİ’nin devreye girip haksız rekabet yaratmasını da doğru bulmuyorum
.
“ADAMA GÖRE İŞ” OLURSA BUNUN ADI KADROLAŞMA OLUR!
TOKİ’ye 54 kadro ilave edilmektedir. Bu kadroların 46’sı uzman olarak, 4’ü avukat, 1’i başkan yardımcısı ve 3 kişinin de daire başkanı olarak görevlendirileceği belirtilmektedir. Toplu Konut İdaresinin eleman ihtiyacı karşılansın, ancak “işe göre adam” anlayışını esas almadan, adama göre iş imkânı sağlanırsa elbette bunun adı “kadrolaşma” olur, “yandaşları koruma ve kollama” olur. 54 ilave kadronun içinde neden mühendis veya başmühendis kadrosuna ihtiyaç duyulmuyor? Kolaylık olsun diye hepsi “uzman” olarak mı isimlendiriliyor?
Başbakanlığa bağlı olarak hizmet vermeye çalışan TOKİ, kendisine verilen görevlerden bazılarını nedense yapmıyor. Neden yeni Yusufeli şehri için gereken hassasiyeti göstermiyor? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2008 yılı Nisan ayında yeni Yusufeli şehrinin yerini belirleyen bir yasa tasarısını bu yüce Mecliste müzakere edip yasalaştırdık. Aslında 48 sıra sayılı yeni Yusufeli şehrinin yerini belirleyen Yasa Tasarısı gündemin çok geri sıralarında idi. “Bir an önce inşaata başlanacak.” diye AKP grup önerisi ile öne alındı ve 16 Nisan 2008 günü Mecliste görüşülüp kanunlaştı. Aradan yirmi iki ay geçti.
Artvin’in Yusufeli şehrine 16 Ekim 2009 günü Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’le birlikte gittik. Yusufeli halkı, barajla ve yeni Yusufeli şehriyle ilgili problemlerini Sayın Meclis Başkanına ilettiler. Sayın Meclis Başkanı, Yusufeli Kaymakamının odasından TOKİ Başkanı Sayın Bayraktar ile telefonla görüştü. Meclis Başkanı “TOKİ hızlı bir şekilde bu inşaatlara başlayacak.” dedi. Toplu Konut İdaresinin imar planı yapma yetkisi var; yeni, çağdaş, modern bir Yusufeli şehrinin yapımına neden başlanamamıştır?
BARAJ ALTINDA KALACAK YUSFELİ’NDE YENİ İNŞAATLAR NEDEN AYAPILIYOR?
Şu anda mevcut Yusufeli şehri yapılacak Yusufeli Su Kavuşumu Barajı Gölü içinde kalacak. Ben bu yüce kürsüden soruyorum: Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa Demir, sizlere soruyorum: Baraj gölü içinde kalacak Yusufeli şehrinde yeni yapılaşmalara neden izin veriyorsunuz? Gidin, Yusufeli’ne bakın; yeni inşaatlar yükseldikçe yükseliyor, bunlar yetmiyormuş gibi yeni sanayi çarşısının temeli atılıyor, ayrıca geçen yıl meslek yüksekokulunun temeli de atıldı. AKP Hükûmeti bütün bu olanlara seyirci kalıyor. Bu anlayışla bu ülke nasıl kalkınacak? Vatandaş bina yapmak istiyor. Neden yapılacak yeni Yusufeli şehrinden bu vatandaşlara yer tahsis edilmiyor? Neden bu yeni inşaatlar yeni Yusufeli şehrinde yükselmiyor? Kanunla belirlenen yeni Yusufeli şehrinin yerini beğenmeyip değiştirmeye niyetiniz mi var? Böyle bir niyetiniz varsa bunu da bilelim. Böyle bir niyet yoksa baraj gölü içinde kalacak inşaatlara neden müsaade ediyorsunuz? Bu anlayışla bu ülkeyi nasıl kalkındıracaksınız?
Toplu Konut İdaresinin geciken yeni Yusufeli Projesi’ne bir an önce başlaması gerekmektedir. Mevcut Yusufeli şehrinde yapılaşmaların önüne geçmek için, TOKİ hızlı bir şekilde yeni Yusufeli Projesi’ne başlamalıdır. Yusufeli’nde kanayan yaraya merhem olacak yeni projelerin hayata geçirilmesi ve Yusufeli halkının çağdaş, modern, yeni bir Yusufeli’ne kavuşması beklenmektedir. Artık Hükûmetin bu konuya seyirci kalmayıp gerekli yatırımları başlatmasının zamanı geçmektedir.
 
KİRAYA VERMEK İÇİN Mİ AKARYAKIT İSTASYONU KAMULAŞTIRILDI?
 
Baraj inşaatları büyük projelerdir. Mega projeler için büyük kararlar alınır ve uygulamaya konur. Yusufeli Barajı için karar aldınız, birtakım kamulaştırmalar yaptınız, baraj eksenine yakın bir akaryakıt istasyonunu kamulaştırdınız, inşaata başlayamadınız ve bu akaryakıtı istasyonu, Millî Emlak Müdürlüğü tarafından kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı ve kiraya verildi. Bakın, ülkeyi ne hâle getirdiniz. Kiraya vermek için mi akaryakıt istasyonunu kamulaştırdınız? Devletin böyle bir görevi olabilir mi? Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Devletin imkânlarını ve kaynaklarını iyi kullanmıyorsunuz. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü kamu yararı adına kamulaştırma yapar, buna bir diyeceğimiz yok, ancak kiraya vermek için hiçbir yeri kamulaştıramaz.
 
Böyle bir hakka sahip olamaz. Peki, burada hata veya yanlış varsa kimindir? Devleti bu yanlışlığa sürükleyen Bakanlar Kuruludur. Barajın durdurulmasına imza atan Sayın Başbakan ve sayın bakanlardır. Yusufeli halkının mağduriyetten kurtarılması için bir an evvel yeni Yusufeli şehrine başlanılmalıdır ve yeni Yusufeli’ndeki inşaatların yeni Yusufeli şehrine kanalize edilmesi gerekmektedir.
Haksızlık ve kanunsuzlukların olmadığı gerçek hukuk devletine kavuşacak günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum. “
 
Arifağaoğlu, Meclis’teki konuşmasının ardından Bayındır ve İskan Bakanı Mustafa Demir’e sözlü soru yönetti.
 
CHP Milletvekili Metin Aifrağaoğlu şu soruları sordu:” Sayın Bakan, Yusufeli şehrinin inşaatına başlanamamasının esas nedeni nedir? Teknik olarak kanunda belirtilen yerin uygun olmadığına dair bir görüş var mıdır?”
 
Arifağaoğlu’nun yönettiği soruyu Bayındırlık Ve İskân Bakanı Mustafa Demir yanıtladı ve şu açıklamada bulundu:”Sayın Arifağaoğlu, bir yer seçimi noktasında inceleme devam ediyor. Onun için bir gecikme söz konusu. Süreç hızlı bir şekilde hızlandırılıyor. Netleştiğinde size de bu konuda hem Sayın Başkan hem Çevre ve Orman Bakanımız bu konuda daha detay bilgi verilebilir ama sürecin şu anda gecikmesindeki neden o.” 08 HABER MERKEZİ


Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2010, 19:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73