banner72

O başkanlar Basa`dan yanaymış

Rize Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu, son günlerde kamuoyunun üzerinde önemle durduğu konulara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, dün 7 ilçe derneği başaknının ortak imzası ile yayınlandığı belirtilen deklerasyonda adı geçen Fındıklı Derneği Başkanı İbrahim Kartal`ın ve bazı derneklerin yöneticilerinin deklerasyondaki beyanlara katılmadıkları, aksine, gönderdikleri elektronik postalar ile Federasyon Yönetimine duydukları güveni ve verdikleri desteği ifade ettikleri belirtildi.

O başkanlar Basa`dan yanaymış

Rize Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunun, “Rize Dernekleri Federasyonunu, Rize Dernekleri Federasyonu Yönetimi Yönetir” diyerek yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyuna…

Yerel basın organlarımızdan bazılarında, bir müddettir devam eden, Rize Dernekleri Federasyonu ve Federasyon Başkanımız Sayın Dr. Süleyman Basa aleyhinde çıkan yayınları büyük bir üzüntü ile karşılamaktayız.

RİZE DERNEKLERİ FEDERASYONUNU, RİZE DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİMİ YÖNETİR

Rize Dernekleri Federasyonu 2006 yılında 7 kurucu derneğin bir araya gelmesi ile Ankara’da kurulmuş halen 14 dernek ile çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar birçok önemli projeye ve organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Bu faaliyetleri halk nezdinde ve kamu otoriteleri tarafından da takdir toplamış ve tekrarı noktasında teşvik edici telkinlerle karşılaşmıştır. Yine 8-11 Mart 2013 tarihinde olmak üzere 4. Rize Günleri etkinliği programı için hazırlıklara başlanmış ve bütün gayretlerimiz bu güzide kurum özelinde Tüm Rize’nin sesi olma yönündedir. Mevcut yönetim kurulu, bu faaliyetleri çoğunlukla önceki dönemde de görev alan kişilerle yerine getirmiş ve yakın dönem faaliyet programlarını da bu kadrosuyla başarıyla yerine getirecektir. Bu inanç ve coşkumuzu menfi eleştiriler ve hukuk tanımaz saldırılar gölgede bırakamayacaktır.

Süreci kısaca özetlemek gerekirse,

Bilindiği üzere; Federasyona giden yapı, Rizeliler Eğitim ve Kültür Derneği ve ilçe derneklerinin çatısından geçmiştir. Bu dernek; Rizelilerin, Ankara’da kurmuş olduğu en eski ve halen en çok üye sayısına sahip olduğu bir dernektir. Bu derneğin hedefinde bölgemize yönelik AB Projeleri vardı. AB Proje yazılımları başlayacağı zaman, Derneğin finans işlerini organize etmesi gereken bir İktisadi Teşekkül kurulması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Bu sebeple derneğin ticari işlerini organize edecek finans kuruluşu olan İktisadi Teşekkül kurulmuştur ve Derneğin finans konularında destek vermeye başlamıştır. O gün için İktisadi Teşekkül kurulması kararının altında imzası olanlardan bazıları, bugün maalesef bu yapıya muhalefet etmektedirler.

Hiçbir dernek veya İktisadi işletme tek bir kişi tarafından kontrol edilmemektedir. İktisadi işletme yönetiminde, Rizeliler Eğitim ve Kültür Derneği yönetiminden 3 arkadaşımız bulunmaktadır ve bu teşekkül tamamen Rizeliler Eğitim ve Kültür Derneği kontrolündedir. Ayrıca birkaç ay evveline kadar muhalif arkadaşlarımızdan bazıları bu derneğin yönetimindeydiler.

Bizler Rize Dernekleri Federasyonu yöneticileri olarak hiçbir zaman, Rizeliler Eğitim ve Kültür Derneğini kendimizden ayrı bir dernek gibi görmedik. Çünkü bu dernek; Federasyon üyesi olan kişilerin yaklaşık % 80’inin üye olduğu ve birçoğumuzun yönetiminde olduğu bir dernektir. Bu dernek Federasyonun temelini oluşturan kök dernektir. Başkanlığını Dr. Süleyman Basa yapmaktadır.

Yukarıda özetlenen bilgiler çerçevesinde güven ve birliktelik duygusu önemli ve korunması gereken bir durum iken maalesef korunamadığı görülmüştür. Bu hususta taraflar arasındaki itimatsızlığı gören Genel Başkanımız sayın Dr. Süleyman BASA ve bir kısım yönetim kurulu üyeleri çoğunluk kararıyla, kamuoyuna tek kaynaktan sunulan yanlı bilgileri düzeltmek adına işin ana sahibi olan genel kurula gitme kararını 19.09.2012 tarihinde almıştır.

Süreç içerisinde 3. Rize günleri etkinliklerine ilişkin mali bilgiler, bilgi kirliliğini önleme adına;

1- 24 Mart 2012 tarihinde yönetim kurulu üyelerine,
2- 19 Nisan 2012 tarihinde yönetim kurulu üyelerine,
3- 26 Eylül 2012 tarihinde yönetim kurulu üyelerine,

Olmak üzere 3 ayrı tarihte yönetim kurulu üyelerinin bilgilerine detaylı olarak sunulmuştur. Ayrıca 3. Rize günleri etkinliğinin bitiminden hemen sonra 28 Mart 2012 tarihinde elektronik ortamda Rize Valiliğine söz konusu veriler gönderilmiştir. Ayrıca aynı hesaplar internet sitemizde yayınlanmıştır.

Yine menfi ve art niyetli olarak yapıldığını düşündüğümüz ithamlara resmi düzeyde de cevap verilmesi adına federasyonumuzun hesaplarının incelenmesi için bağlı bulunduğumuz Ankara dernekler masası müdürlüğünden denetim talebi bizzat tarafımızca yazılı olarak istenmiştir.

Olağanüstü genel kurula gitme kararına onay vermek istemeyen bazı ilçe dernek başkanları Genel Kurulu etkileme adına Genel Kuruldan 1 gün önce istifa etmişler ve istifa dilekçelerinde yönetim kurulumuzu temelsiz ve ispatsız gerekçelerle zan altına bırakmışlar ve sanal medyada bunu dillendirmekte bir beis görmemişlerdir.

Buna rağmen, 13.10.2012 tarihinde olağanüstü genel kurul toplanmış ancak kurgulu amaçlarına odaklananlar, hemşerilik bilincine yakışmayacak hal ve hareketlerle genel kurul divanını zor durumda bırakmışlardır.

Amaçları gündem maddelerini işlevsiz kılmak ve süreci sekteye uğratmak olan grubun tutumunu değiştirmemesi üzerine, ‘sağlıklı bir yönetim ortamının olmadığından bahisle’ Divan Başkanlığınca genel kuruldan çekilme kararı alınmıştır.

Yazılı talebimiz üzerine Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce cevaben mevcut yönetim kurulunun 30.05.2013 tarihine kadar görevine devam edeceğini tarafımıza bildirmesi üzerine yönetim kurulumuz faaliyetlerine devam etme kararını almıştır.

Bilahare, tüzüğümüzün amir hükümlerine denk düşen olağanüstü kongre usul ve esasları çerçevesinde yapılacak müracaatları değerlendirme noktasında herhangi bir çekincemizin olmamasına rağmen, bu yönde iletilen imza dilekçelerinin noterden gönderilmemesi sonucu, işlem yönetim kurulumuzca sakat bulunmuş ve belli tutarsızlıkların giderilmesi amacıyla taleplerin tekraren noter nezdinde gönderilmesi hususlarını içeren bir ihtarname ilgili muhataba gönderilmiştir.

Bu beklenti içerisindeyken imza dilekçeleri yinelenmediği gibi sulh hukuk mahkemesine başvurarak yönetim kurulumuzu meşgul etmişler, esasında yaklaşan 4. Rize günleri etkinliği için harcadığımız enerjimizi kısmen de olsa almakla birlikte tüm Rize’mize zarar verme noktasında tarihe not düşmüşlerdir.

Bununla yetinmemişler, sanal ortamda Genel Başkan Sayın Dr. Süleyman BASA’ya mütemadiyen saldırılara devam etmişler ve etmektedirler. Yönetim kurulumuzca, sanal ortamda yayımlanan menfi ve temelsiz yazılara kamuoyu nezdinde çatışma izlenimini olabildiğince vermemek için cevap verilmemiş, nihayetinde hukukun müdahil olduğu süreçte sessiz kalmayı tercih etmiştir.

Ancak yine yerel bir gazetede sanal ortamda aynı tür iddialar tekraren dile getirilmiş ve rencide edici ifadelerle Sayın BASA’nın şahsında tüm yönetim kurulumuz zan altında bırakılmıştır.

Deklarasyon yayınladıkları basın bültenlerinde muhalif olarak 7 Dernekten bahsetmektedirler. Fakat orada bile dikkat edilirse aslında 6 dernek gözükmektedir. 7′nci dernek olarak lanse etmeye çalıştıkları; Pazar Eğitim Vakfıdır ve Vakıflar, bilindiği gibi Federasyonlara üye olamazlar. Onların yanında yer almayan Pazar derneğini bile bu şekilde konuya dahil etmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca başkan olarak gösterdikleri o isim de, o vakfın eski başkanının ismidir. Yani burada bile hülle yapmaya çalışmakta ve muhalif dernek sayısını artırmaya çalışmaktadırlar. Bunu yapanlar; gönderdikleri listeye itibar etmemizi beklemektedirler.

Yayınlamış oldukları o deklerasyondaki isimlerin altında yönetim kurulu kararları yoktur. Bu girişim; Dr. Süleyman Basa ile problem yaşamış o dernek başkanlarının şahsi girişimleridir. Sorun kişiler arasındadır; kurumlar arasında değildir. Bu sebeple bu muhalefet o derneklere mal edilemez. Zaten muhalefetlerinden dolayı bu derneklerin yönetimlerinin, başkanları ile sıkıntı yaşadıklarını da bilmekteyiz. Bu sebeple biz bu girişimleri, ilçe derneklerin girişimleri olarak kabul etmemekteyiz. Konunun bu şekilde basında tartışılır olması bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Bilinmesini isteriz ki, söz konusu saldırılar karşısında sessiz, çaresiz değiliz; olayın nazik yapısı gereği hukuki süreci önemsiyoruz. Ancak yaptığımız görüşmelerde istifa eden dernek başkanlarının bir kısmı, sözü geçen ortak deklerasyonla kendilerinin bir ilgilerinin olmadığını, bilgileri dışında yapıldığını beyan etmişlerdir. Fındıklı Dernek Başkanı Sayın İbrahim Kartal, kesinlikle böyle bir beyanı olmadığını, İkizdere Dernek Başkan Yardımcısı Osman Altun’un böyle bir deklerasyonda kendi bilgisi ve imzası olmadığını, Ardeşen Kültür Derneği Başkan Vekili Cengiz Tekin’in dernek yönetim kurulunun böyle bir deklerasyonu paylaşmadığını ifade eden mail bilgileri, ilgililerin amaçlarına ulaşma noktasındaki sınır tanımaz kabiliyet ölçülerini de gayet güzel resmetmektedir.

Şu husus nettir ki, istifa eden kişiler bağlı oldukları ilçe dernek yönetimlerinin süreç hakkındaki tüm kanaatlerini temsil etmemektedirler. Bunu bilmelerine rağmen dernek tüzel kişiliklerinin ismini kullanmaları ayrı bir uğraş olsa gerek.

Son olarak,

Görevimizin başındayız; işin yapılış tarzı noktasında yasal zeminde kalmak kaydıyla yönetim kurulumuza ve kıymetli delegelerimize ve Rize’mize sorumlu olduğumuzu tekraren bildiririz.

Yaklaşan Rize Günleri arifesinde; tek bir vücut, tek bir dil ve tek bir akıl olmamız yani tam bir Rizeli olmamız gerektiği bu günlerde, basında çıkan bu tip haberlerin kimseye fayda sağlayamayacağını ve görüşme yerinin genel kurul olduğunu hatırlatır, saygılar sunarız.

Rize Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2013, 09:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73