banner72

Artvin Adliyesi Zabıt Katibi Alıyor

Artvin'de sözleşmeli zabıt kâtipliği için sınav başvuruları başladı.

Artvin Adliyesi Zabıt Katibi Alıyor
Artvin, Ardanuç, Arhavi, Hopa, Yusufeli adliyelerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli zabıt kâtipliği(4/b) kadrosu için sınav müracaatları başladı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Artvin merkez ve ilçe adliyeleri için açıktan altı adet Sözleşmeli Zabıt Kâtip almak üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığına sınav izni verildi. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda Merkez ilçe, Arhavi, Hopa, Ardanuç ilçelerine birer adet ve Yusufeli ilçesine de iki adet olmak üzere sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağı bildirildi.

     Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan şu şekilde; 1- Başvurular 21 Ocak 2010 Perşembe günü başlayıp 08 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğü makamına veya belirtilen tarihler arasında komisyonumuzda olacak şekilde mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.
2) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 08.02.2010 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.
 e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
3) Özel Şartlar:
 a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)
4) Uygulama sınavı 20 Şubat 2010 Cumartesi günü saat 09.00’ da adliyemiz kütüphane salonunda yapılacaktır.
5) Sözlü sınavı 27 Şubat 2010 Cumartesi günü saat 09.00’ da Adalet Komisyonu Başkanı makam odasında yapılacaktır.
6) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru Formu (Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir),
 b) Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi,
d) KPSS-2008 sınav sonuç belgesi ( En az 70 puan almış olması gerekiyor),
e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 f) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
 h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Boş form Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecek).
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi alım ilanı ile ilgili detaylı bilgilere www.artvin.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilir.Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2010, 10:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73