banner72

RİDEF'te Süleyman Basa dönemi Sona Erdi!

Mahkeme kararıyla olağanüstü genel kurul kararı alınan Ankara Rize Dernekler Federasyonu’nda Süleyman Basa dönemi resmen sona erdi.

RİDEF'te Süleyman Basa dönemi Sona Erdi!

Ankara Rize Dernekler Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulunda yine tartışmalar çıktı. Süleyman Basa salonu terk etti, yeni başkan Karaoğlu oldu!

Basa hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alınan RİDEF’in kongresi, çıkan tartışmalar nedeniyle yarım kalmıştı.

Başlatılan hukuki süreç neticesinde mahkeme yeniden olağanüstü genel kurul kararı vermişti.

Bugün Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda saat 14,00’de başlayan kongrede yine gergin anlar yaşandı. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin hem salon çevresi ve hem de salonda yoğun bir güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Süleyman Basa ve muhalif kanadın hazırladığı 2 listenin yarışması beklenen kongrede divan başkanlığını muhaliflerin adayı İrfan Coşkun yüksek oy oranıyla kazanırken, Basa ve ekibi salonu terk ederek kongreden çekildiler.

Basa ve ekibinin, yönetim ve denetleme kurulu üyesi olup delegeliği bulunmayan üyelerin genel kurulda oy kullanamayacakları yönündeki karar gereği seçime katılmadıkları belirtildi.

Daha sonra yapılan olağanüstü genel kurulda Fatih İslam Karaoğlu başkanlığındaki tek liste Ankara Rize Dernekler Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu olarak seçimleri kazandı.

Karaoğlu başkanlığındaki yeni Ankara Rize Dernekler Federasyonu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Musa Abay, Nursen Aydın, Mehmet Bozkurt, Hulusi Nurhan Bulak, Hüseyin Dizdaroğlu, Cengiz Ekşioğlu, Hanefi Günaydın, İbrahim Haberal, Kasım Hacımustafaoğlu, İlhami Hoşver, Hızır İnan, İdris Kansızoğlu, İbrahim Kartal, İbrahim Köseoğlu, Hasan Küçük, Fatih Ofluoğlu, Hasan Sarı, Pehlivan Uzun, Ahmet Üstoğlu ve Bayram Avcı.

 

 

RİZE DERNEKLERİ FEDERASYONU

23/03/2013 TARİHLİ

SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

            Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2013 tarih ve 2013/75 Esas, 2013/167 sayılı kararı ve Medeni kanunun 75. maddesi gereğince Rize Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak ve toplantıya çağırmak üzere dernek üyeleri Fatih İslam KARAOĞLU, Hulusi Nurhan BULAK ve Musa ABAY’ın görevlendirilmelerine karar verilmiş;

            Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin bahse konu kararı gereğince seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 23/03/2013 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasında saat 14:00’da toplanmasına karar verilmiştir.

Toplantı günü açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında, Olağanüstü Kongreyi yapmakla görevli bulunan Fatih İslam KARAOĞLU, Hulusi Nuran BULAK ve Musa ABAY tarafından Divan Başkanlığı oluşumu için huzurundan teklifler istenilmiştir. Divan Başkanlığı için iki adet öneri teklifi gelmiştir. Hulusi Nurhan BULAK, İdris KANSIOĞLU, Fatih İslam KARAOĞLU, Musa ABAY, Hasan KÜÇÜK, Ercan GÜRDAL, Ahmet Galip KARAOĞLU, Hızır İNAN, Şakir AKSU, İbrahim HABERAL, Naci KOBAL ve Celal ARICI imzasını taşıyan edilen birinci önergede; Başkanlığa İrfan COŞKUN, Başkan Yardımcılığına İlhami HOŞVER, Ahmet ÜSTOĞLU, Metin AYDIN, Katip üyeliklere Nermin KÖMÜRCÜ, Ufuk Caner KARA teklif edilmiştir. Süleyman BASA, Abdullah YILMAZ, Fatih AYDIN, Hüseyin ŞENTÜRK, Nurdan BAŞ, Aydın BAKOĞLU, Zekeriya BEKAR, Güngör OFLU, Köksal KOTİL, İdris Lütfi MELEK, S.Gürkan OFLU, Hakan PIRPIR, Zekeriya BEKAR, Merve GÜLTAN, Osman BUÇAN, Ayhan KARAMAHMUT, Erdi DİLAVER, Hikmet HATIRNAZ, Mustafa BABAL, Muzaffer ALPTEKİN, Turan KÜTÜKBAŞ, Savaş ÇOLAKOĞLU, Neşet ÇAKIR, Sabit YAŞAR, Bahattin BOZKURT ve Tufan KARADENİZ imzasını taşıyan edilen birinci önergede; Başkanlığa Cengiz TEKİN, Divan Başkan Yardımcılığına Muharrem BOSTAN, Yazman üyeliklere Aysel BAL ve Fahrettin KAYA teklif edilmiştir.

Genel kurulu düzenlemeye yetkisi bulunan kişiler tarafından yapılan açık oylamada birinci liste için 86 delege kabul oyu vermiştir. İkinci listenin oylanması sırasında ise önergeyi veren delegelerin itirazı sonucunda ikinci liste oylaması yapılmadan ikinci listede imzası bulunan delegeler salonu terk etmişler ve birinci listede isimleri zikredilen delegeler Divan Kurulu Başkan ve Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Divan Başkanı İrfan COŞKUN, Başkan vekilleri Metin AYDIN, İlhami HOŞVER, Ahmet ÜSTOĞLU ile yazmanlar Nermin KÖMÜRCÜ ve Ufuk Caner KARA’nın divandaki yerini almasını müteakip gündem okunarak, bu gündeme ilave bir madde eklenip eklenmemesi hususu soruldu, herhangi bir ilave gündem maddesi teklifi olmadığından dolayı mevcut gündem oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı; kongre amaçları ve Rizelilerin birlikteliğinin önemi hakkında görüşlerini bildirdi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları iletti. İlgili yasa ve tüzük hakkında bilgi verdi. Tüzüğümüzün yasalara uygun olması gerektiğini söyledi. Dernekler masasından Federasyona gelen yazılar ve Mahkeme kararları doğrultusunda hareket etmemiz gerektiği beyan edildi. Tüzük değişikliğine ilişkin Servet AKARSU söz almak istediğini belirterek kendisine söz verildi.

Servet AKARSU; Danışma Meclisi Üyelerinin oy kullanamayacaklarına ilişkin bir açıklama yaparak, birlik ve beraberlik mesajları ileterek konuşmasına son verdi.

Federasyon Başkanı Süleyman BASA söz alarak; bu kongrenin daha demokratik olması gerekir. Ben yeterince demokratik bulmadığım için arkadaşlarımla birlikte kongreyi terk ediyorum diyerek, beraberindeki yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve bir grup delegeyle birlikte salonu terk etti.

 Tüzük değişikliği maddesi sırasında 86 delegenin hazır olduğu yapılan oylamada tespit edilerek, 2 olumsuz oya karşın 84 olumlu oy ile 3’te 2 çoğunluğun üzerinde bir sayıyla tüzük değişikliği kabul edildi.

Muammer BOSTAN söz almak istediğini belirtmiş olup, kendisine söz verildi.

Muammer BOSTAN; Tüzük değişikliği dışında konuşarak, tüm Rizelilerin hassasiyetle davranmaları gerektiği konusunda kısa bir konuşma yaparak kürsüden ayrıldı.

Selim CERRAH söz almak istediğini belirterek, kendisi kürsüye davet edilmiştir.

Selim CERRAH; son kongrede yaşanan tartışmaların hepimizi üzdüğünden bahsederek, tüm Rizelilerin hassasiyetle davranmaları gerektiğinden bahsetmiştir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevli olduğundan bahsederek, Federasyona bağlı olarak dernek üyelerinin, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin delege olmaları gerektiği konusunda kısa bir konuşma yaparak, bir dahaki kongrede yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin doğal üye olmaları gerektiği yönünde bir tüzük değişikliği yapılması gerektiğinden bahsederek konuşmasına son verdi.

Danışma Meclisi Üyelerinin Genel Kurulda oy kullanamayacakları yönünde tüzük değişikliği okunarak delegelerin oyuna sunuldu. Salonda bulunan 86 delegenin oy birliğiyle bu tüzük değişikliği kabul edildi.

Kadir TURAN bey söz almak istediğini beyan ederek kürsüye davet edildi.

Kadir TURAN; genel kurul, denetim kurulu, disiplin kurulu dışındaki kurulacak olan herhangi bir kurulun geçerliliğinin olmayacağından bahsederek konuşmasına son verdi.

Danışma kurulu oluşumu ve çalışması hakkındaki önerilen tüzük değişikliği salonda bulunan 86 delegenin oy birliğiyle kabul edildi.

Tüzük değişiklikleri ile ilgili geçici madde okundu, tartışıldı ve 86 delegenin oy birliği ile kabul edildi.

Av.Cem KAZMAZ söz isteyerek kendisi kürsüye davet edildi.

Av.Cem KAZMAZ; Tüzük değişikliklerine, dernek üyeliklerine ilişkin görüşlerini bildirdi.

Selim CERRAH yeniden söz alarak; tüzük değişikliğinde oldukça dikkatli olmamız gerektiğinden, kanuna aykırı tüzük değişikliği yapmamaya dikkat etmemiz gerektiğinden bahsederek konuşmasına son verdi.

Federasyon yönetim kurulu üyeliklerine sadece Delegelerin aday olması, üyelerin aday olamaması konusundaki tüzük değişikliği oylanmış 31 oy ile 3’te 2 oyun altında olması nedeniyle bu değişiklik kabul edilmemiştir.

Rize Dernekleri Federasyonu adına Süleyman BASA ve arkadaşları tarafından toplantı tutanakları ve hazurun cetvelinin bir örneğinin kendilerine teslim edilmesi hususundaki genel kurul salonu dışında hazırlanan dilekçeleri dışarıdan genel kurul salonuna gelen Güngör OFLU tarafından divanımıza verildi. Bu dilekçe ekinde 83 imzalı beş sayfadan oluşan tutanak fotokopisi olduğu tespit edildi.

Rize Dernekleri Federasyonunun faaliyet raporları, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması istenmiş, ancak yönetim kurulu ve denetim kurulu raporu divana verilmediğinden görüşülememiştir. Bu konularda yönetim ve denetim kurulu üyeleri herhangi bir açıklama da yapmamışlardır. Görüşülemediği için faaliyet raporları, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilememiştir.

Cevat ÇİÇEK söz alarak; yönetim ve denetim kurulundaki arkadaşların çalışma raporlarını getirmelerini istiyoruz, bize bilgi ve hesap versinler, bu bilgi verme işi onların asli görevleridir. Genel kurula bilgi vermeleri ve dolayısıyla da ibra edilmeleri gerekmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde Rize’ye yakışan bir kongre yapmamız gerektiğinden bahsederek konuşmasına son verdi.

Divan başkanı İrfan COŞKUN söz alarak; Rize’yi ikiye bölmeye federasyon yönetiminin hakkı yoktur. Yasayla ve tüzüklerle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğinden bahsederek, birlik ve beraberlik mesajlarıyla konuşmasına son verdi.

Tekrar faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunması yönünde divan başkanı tarafından telkinde bulunulmuş ancak faaliyet ve denetim kurulu raporları mevcut federasyon yönetim ve denetim kurulu tarafından divana getirilmediğinden okunmamış ve ibra olunamamıştır.

Cengiz TEKİN söz almak istediğini belirterek kürsüye davet edilmiştir.

Cengiz TEKİN; bu genel kurulun iptal olmasını istiyoruz. Bu genel kurul birleştirici değil ayrıştırmacıdır ve iptal olacaktır diyerek konuşmasına son verdi.

İrfan COŞKUN söz alarak; herkes özgür görüş ve düşüncelerini söylemekte özgürdür. Tüm arkadaşlarımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz dedi.

Servet AKARSU söz alarak yönetim ve denetim kurulu üyelerini bu salonda görmek isterim, paraları kimler harcadıysa o yönetimin burada hesap vermesini bende isterim dedi.

Mevcut Denetim Kurulu üyesi Hasan KEPENEK oturduğu yerden kalkarak; salonda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bulunmadığından bahisle, raporların okunamayacağını söylemiş,  Hulusi Nurhan BULAK söz alarak “denetim kurulu üyeleri şu anda salonda oturuyorlar, ancak gelip raporları okumuyorlar, Bu yanlış bir tutumdur” demiştir.

Faliyet ve denetim raporlarının ibra edilememesinden dolayı gündemin bir sonraki maddesi olan 5. Maddesine geçildi. Genel Kurulca yönetim kuruluna iktisadi işletme kurulması için oy birliği ile yetki verilmesi kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Hulusi Nurhan BULAK söz alarak derneklerin federasyona aidat ödeme zorunlulukları bulunmasından dolayı üye derneklerin federasyona aidat ödememesi yönünde sözlü olarak bir teklif sundu, Yapılan oylama sonucunda derneklerin federasyona aidat ödememeleri oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi kapsamında yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alma yetkisi verilip verilmeyeceği oylanmış, oy birliği ile taşınır ve taşınmaz mal alma yetkisi verildi.

Gündemin 8. Maddesi kapsamında federasyonun konfederasyon ve benzeri üst kurullara üye olup olamayacağı hususu oylanmış, oy birliği ile yönetime yetki verildi.

Gündemin 9. Maddesi olan secim maddesine gelindiğinde Divan Başkanı İrfan COŞKUN, demokrasilerde aykırı düşüncelerinde bulunacağını belirterek, kimsenin kırıcı olmadan her konuda fikrini beyan edebileceklerinden bahsederek, yönetim ve denetim kuruluna seçim için kapalı veya açık oylama şeklinde iki yöntem olduğunu ifade ederek hangi oylama şeklinin yapılacağını huzurunun oyuna sundu.

Oy birliğiyle açık oylama yapılmasının karar verilmesi üzerine Yönetim ve Denetim kurulu için önerisi olanların listelerini sunmaları istendi. Divan kuruluna Hulusi Nurhan BULAK, Selahattin Hüsnü KARA, Ender YILMAZ, Tuncay ASLAN Ercan AKIN, Gülseren ACAR, İshak ZORLU, Adnan BALCI, A. Galip KARAOĞLU, İbrahim HABERAL, Haşim KARALOĞLU, Hüseyin ŞUŞOĞLU, M. Celal ARICI, Seyhan ÇELEBİ, Mustafa BEKİR, Turhan SARI Filiz AKINSU, Maksut DEMİRCİLER, Hasan KÜÇÜK ve O.Cem KAZMAZ tarafından yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerini belirten teklif liste halinde verildi.

Başka aday olmak isteyen veya teklif vermek isteyen olup olmadığı divan başkanlığınca soruldu. Başkaca aday olmadığı ve liste verilmediği için divana sunulan tek liste okundu;

Divan başkanı sunulan ve bu tutanağa eklenen listedeki asil ve yedek üyeleri tek tek okuduktan sonra oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilerek oylama sonuçlandırıldı.

İş bu divan tutanağı divan başkanı, divan başkan vekilleri ve yazman tarafından imza altına alındı. 23/03/2013 saat 17:10

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2013, 00:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73