banner72

SP:Çay Kanun Tasarısına Karşı

Saadet Partisi Rize İl Başkanı Cemil Çolak Partisinin il divan toplantısında yaptığı açıklamada “Çay kanun tasarısını kabul etmediklerini” ifade etti.

SP:Çay Kanun Tasarısına Karşı

Saadet Partisi Ocak Ayı İl Divan toplantısını il başkanlığı binasında yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

İl Divan toplantısına  İl Başkanı Cemil Çolak,  Genel İdare Kurulu Üyesi ve Rize İl Sorumlusu Dursun Ali Düzenli, İlçe Başkanları, İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

İl Divan toplantısında Basına açık bölümde partililere seslenen İl Başkanı Cemil Çolak Rize Ticaret Borsası ve Ulusal Çay Konseyi’nin başını  çekerek hazırlanan Çay Kanun Tasarısını eleştirdi.

Çolak; “Çaykur özelleştirilemez. Tekel özelleşti sonuç ortada. Şeker yine aynı tarım politikaları yüzünden  tamamen bitti. Eğer Bu Kanun tasarısı kanunlaşırsa çayın akıbeti de şeker gibi olacaktır. Bu kanun Çaykur’un özelleşmesini öngörüyor. Çaykur’un özelleşmesine de , nede bu tasarının bu haliyle kanunlaşmasına da rıza göstermeyeceğiz.”  dedi.

Ülkenin 1 numaralı sorunu ekonomi

Konuşmasında Türkiye’nin bir numaralı sorununun ekonomi olduğunu ifade eden Çolak;  “İşsizlik tavan yaptı. Bir bankanın açtığı 1200 kişilik kadroya 340 bin üniversite mezunu başvurdu. İşsizlik hat safhada, asgari ücrete  verilen 1 lira.

Bütün bunları düzeltmek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Son 5 yılda boşanma arttı.1 milyon boşanma davası var.

Ölen 19 maden işçisinden kurtulan 1 işçi de “keşke bende ölseydim de ailem tazminatla geçinirdi” sözü gelinen noktayı gösteriyor. Bütçe 62 katrilyon açıkla kapandı. Çünkü Türkiye  günlük faize 162 milyar tl ödüyor.”  dedi.

IMF Politikalarını Bizden Başka Kimse Reddetmiyor

İl Başkanı Cemil Çolak konuşmasında hükümetin IMF ile ortak hareket ettiğini, ekonomiyi IMF’nin talimatları doğrultusunda yönettiğini iddia ederek; “IMF politikalarını bizden başka kimse reddetmiyor. Urfa’da tarım işletmelerine 108 işçi alınacak başvuru kişi sayısı 10.000 kişi” dedi.

Çolak konuşmasının ardından Rize Ticaret Borsası'na gönderdikleri değerlendirme ve öneriler dosyasını basın mensuplarına iletti.

İşte Saadet Partisi'nin Rize Ticaret Borsası'na göndermiş olduğu Çay Kanunu Tasarısı Hakkındaki değerlendirme ve önerileri çalışmasının metni:

GİRİŞ VE DEĞERLENDİRME

Ülkemizde yaklaşık olarak 180 bin ton kuru çay üretilmesine karşılık, tahmini 230 bin ton kuru çay tüketilmektedir. Üretim- tüketim farkı olarak 50 bin ton civarındaki kuru çay ithal veya yasal olmayan yollarla yurdumuza sokulmaktadır. Oysa Doğu Karadeniz bölgesinin coğrafi ve iklim şartları elverişli olduğundan, çay tarım alanları genişletilerek arz- talep dengesi sağlanabilir.

1984 yılında çıkarılan kanunla çay üretimindeki tekel kaldırılarak, serbest piyasa ekonomisi gereği rekabet ve kalite hedeflenmişse de 25 yılı aşkın bir sürede bu hedefe ulaşılamamıştır. Çaykur, sektördeki varlığıyla hem müstahsil hem de piyasa için istikrar kaynağı olmaya devam etmektedir. Çaykur’un, özellikle son yıllardaki çalışmalarıyla (kaçak çayı da engellemek için) çay üretiminde çeşitliliğe giderek farklı damak tadına hitap etmesi takdire şayandır. Hemşin bölgesindeki organik çay üretimi ise geç kalınmış çok önemli bir gelişmedir. Bu üretim şeklini, teknik şartları haiz mevcut çay tarım alanlarına uygulamak gerektiği gibi yeni tarım alanları da oluşturmak elzemdir.

Bölgemizin, buna bağlı olarak ülkemizin kalkınmasını istiyorsak tüketimin üzerinde üretim yaparak arz fazlasını ihraç etmeliyiz. Dünya piyasası kuru çay fiyatının çok düşük olmasından dolayı bunu da ancak organik çay üreterek sağlayabiliriz. Hindistan örneğinde olduğu gibi: Darjeeling bölgesinde yılda yaklaşık 100 bin ton çay üretilmektedir. Darjeeling çayı kilogramı 30 dolarla 160 dolar arasında değişen fiyatlarla satılmaktadır. Bu çayın özelliği iklim şartlarından dolayı ilaçlamaya gerek görülmemesi. Doğu Karadeniz iklimi de benzer özellikleri taşıdığından çay tarımında ilaçlama yapılmamaktadır. Yapılması gereken biran önce organik gübreye geçmek. Böylece yüksek fiyatlarla pazarı hazır bir piyasaya çay ihraç edebiliriz.

Hazırlanan Çay Kanunu Tasarısına baktığımızda, üretim artışı, ihracat hedeflenmediği gibi çok yüksek miktarlarda ithalatın önü açılmaya çalışılmaktadır. Örnek alındığı ifade edilen Srilanka çay borsası, Srilanka’da üretilen çayın tamamına yakınının yurt dışına ihraç edildiği bir borsa olduğu gözden kaçırılmaktadır. İhracatı yüksek olan ülkeler için iç piyasa tüketim fazlasının yurt dışına satışını sağlamak için iyi bir model olduğunu kabul etmekle birlikte, Türkiye için henüz şartların oluşmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. 

Çaykur’un özelleştirilmesi konusuna gelince, yıllardır yapılan tartışmalar geçenlerde son buldu. İktidar partisi niyetini ortaya koydu: Çaykur özelleşecek. AKP İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar Ardeşen’de yaptığı konuşmada; “Çaykur’un özelleşmesinden dolayı doğabilecek muhtemel mağduriyeti ortadan kaldırmak için Çay Kanunu Tasarısının hazırlandığını” söyledi.

Türkiye’nin mevcut şartlarıyla Çaykur’un özelleştirilmesi müstahsil ve milli ekonomi açısından fevkalade vahim bir hata olur.

Anlaşılan o ki; 25 yıldır özel sektör uzun vadeli, sağlıklı ekonomik politikalar üretemediğinden Çaykur’un piyasadaki etkinliğini kırabilmek, yüksek kar marjıyla çay satışı sağlayabilmek ( özellikle ithal çayın yerli üretimle harmanlanarak iç piyasaya arzı) için bu tasarı dayatılmaktadır.

Bugünkü şartlarda ve bu şekliyle tasarıya karşı olmakla birlikte; gerekli düzenlemeler yapılarak, milli bir hassasiyetle uzun vadeli politikalar geliştirilmesine tarafız.

Bu beklentiler doğrultusunda tasarı hakkındaki değerlendirme ve tekliflerimizi aşağıda takdirlerinize sunuyoruz. 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1; (1) Bu Kanun, çay tarım alanlarının tespitini, yaş çay müstahsillerinin ve çay üreticilerinin hak ve yükümlülüklerini, kuru çayın ürün ihtisas borsası kanalıyla satışını, destekleme şartlarının belirlenmesini, çay piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi ile Çay Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kuruluş ve görevlerini ihtiva eder.

Görüş:  Bu maddenin açıklamasına yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması, arz fazlasının ihraç edilmesi,  kaçak çayla mücadelenin ilave edilmesi gerekir.

Madde 2- (1) Bu kanunun uygulanmasında; 

 a)     Bakanlık: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nı,

Görüş:  İhracat - ithalat ve gümrük ile ilgili kanun ve mevzuatlar gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın, Sanayi ve ticari boyutundan dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın muhatap alınması gerekmektedir.

l)      İmalatçı: Yaş çay bitkisi ile kuru çayın üretimi aşamalarında kullanılan her türlü makine, ekipman, alet-edevat ve benzeri teknik ürünleri üreten gerçek ve tüzel kişileri,

Görüş:  Kanunda imalatçının yer alması gereksizdir. Üreticilerin sınırlı imalatçılara bağımlı kılınması, serbest piyasa ekonomisine aykırı olduğu gibi çayın kalitesine de hiçbir katkısı yoktur.

o)    Destekleme: Kaliteli çay üretimini ve ihracatını teşvik etmek amacıyla müstahsillere, üreticilere, akredite alıcı ve ihracatçılara ödenecek ulusal ve uluslararası fonlardan temin edilecekler dahil her türlü kaynağı,

Görüş:  Organik çay üretiminin de destek kapsamına alınması,

w- x) Akredite Alıcı: Borsadan kuru çay satın alma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişileri,

Paketlemeci: Nihai tüketiciye sunulmak üzere, borsa kanalıyla satın alınmış veya resmi yollarla ithal edilmiş kuru çayları, Kurulca belirlenen standartlara göre ambalajlayarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri,

Görüş :  Akredite alıcı ve paketlemeci bir olmalı,

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Çay Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Madde 3- Kurul üyeleri; Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın göstereceği ikişer aday arasından birer üye, Rize Ticaret Borsası Genel Kurulu’nca seçilen dört aday arasından iki üye, Trabzon Ticaret Borsası Genel Kurulu’nca seçilen iki aday arasından bir üye, Genel Müdürlüğün göstereceği iki aday arasından bir üye, Çay tarımının yapıldığı İl ve İlçe Ziraat Odaları Genel Kurullarınca seçilen üyeler arasından Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından gösterilecek üç aday arasından bir üye ile çay bitkisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile tanınmış veya hizmetleri ile sektöre önemli katkı sağlamış kişiler arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilip aday gösterilen iki aday arasından bir üye, Bakanlar Kurulunca atanır.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır.

Kurul Başkanı ve üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Kurul üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Kurul Başkanına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. 

Görüş : Kurul üyeliği için Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı  üyelerinin yerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığından, müstahsilleri temsilen ilaveten  üye almalı.

Görev süresi üç yıl olarak sınırlandırılmalı.

Toplantıya katılımın sağlanabilmesi için yaptırımların artırılması.

Kurul Üyelerinin Nitelikleri

Madde 4-  (1) Kurul üyeleri; hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, fen, gıda, ziraat, çay eksperliği, mühendislik alanlarında yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir.

Görüş: Ticaret Borsalarından gelecek üyeler için yüksek öğrenim şartı aranmamalı. Ticaret Borsası üyeliğinde aranmayan niteliğin kurul üyeliği için aranması adil değildir.

Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 5- y) Yaş çay alanlarının daraltılıp, genişletilmesine ve yeni ekim alanlarının oluşturulmasına karar vermek,

Görüş:  Yaş çay alanlarının daraltılması ifadesinin metinden çıkartılması,

ee) Uluslararası yeni bir marka ve imaj oluşturmak için farklı ülke ürünleriyle harman yapılması konusunda alt yapı çalışmalarını desteklemek,

Görüş :  Uluslar arası yeni bir marka ve imaj oluşturmak için farklı ülke ürünleriyle Türk çayını harman yapmak yerine, gübreyi değiştirerek çayımızı organik hale getirmek ve uluslar arası piyasalara sunmak,

gg) Diğer çay üreticisi ülkelerle yeni bir platform oluşturup, dünya genelinde ortak pazarlama stratejileri belirlemek,

Görüş: İç piyasa  talebinin üzerinde üretim yapıp ihracata yönelmedikçe oluşturulması düşünülen platform ülkemiz için sakıncalıdır.

Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları bölümünde ki birçok madde birbirine yakın manalar ifade etmektedir. Bazı maddelerin ise kanundan çıkarılıp yönetmenliğe bırakılması,

Kurulun hizmet birimleri 

Madde 7- Kurul, işlevini ve görevlerini yerine getirmek gayesiyle sayıları on adedi geçmemek üzere daire başkanlıkları kurar. Destek Hizmetleri, Strateji Geliştirme ve Planlama, Tarım, Kota-Lisans ve Ruhsatlandırma, Destekleme ve Mali İşler, Araştırma-Geliştirme, Üretim-Piyasa Denetleme ve Düzenleme Daire Başkanlıkları öncelikli olarak kurulur.

Görüş : İhracat – İthalat,  kaçak çayla mücadele daire başkanlığının oluşturulması, 

Kurul mensuplarının maaş ve özlük hakları

Madde 9- (1) Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul Başkan Vekiline,  Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde seksen beşi, Kurul üyelerine ise, yüzde yetmişbeşi oranında aynı esas ve usullere göre ödeme yapılır.

Görüş:  Ücretlendirmede ; kamu iktisadi teşekkülleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri için belirlenen ücret baz alınarak azami olarak yarısı belirlenir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsat İşlemleri

Çay Alanı Ruhsat İşlemleri

Madde 11- (1) Kurul, çay üretimi yapılacak bölgenin coğrafi sınırlarını; Bakanlık ve Genel Müdürlüğün görüşünü almak suretiyle tespit ve ilan eder. İlan edilecek bölge içerisindeki mevcut çay bahçeleri ile yeni oluşturulacak çay bahçelerinin tekniğine uygunluğu uzmanlarca saptandıktan sonra ruhsat verilir.

Görüş:  Kurul çay üretimi yapılan bölgenin coğrafi sınırlarını kabul eder. Yeni çay tarım alanları oluşturulacaksa tekniğine uygunluk aranır diye değiştirilmesi,

(4) Yukarıda zikredilen konu ve sorumluluklara aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından verilen sürede aykırılığın giderilemediği durumlarda, çay tarım alanı ruhsatı üç aydan bir yıla kadar değişen sürelerde geçici olarak iptal olunur ve bu iptal kararı yayınlanır.  Çay tarım alanı ruhsatının iptali halinde müstahsil, Devletçe sağlanan desteklerden yararlanamaz ve hiçbir üreticiye çay satamaz.

Görüş:   Çay tarım alanlarının istenilen standartlarda olmadığının tespitinde kurul tarafından verilen   devletçe sağlanan  desteklerden yararlanamaz müeyyidesi  yeterlidir. Sağlığa aykırılığı tespit edilmedikçe üreticiye çay satamaz bölümünün metinden çıkarılması,  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çay İhtisas Borsası, Kuruluşu, İşleyişi ve İşlem Yapma Zorunluluğu

Borsanın Kuruluşu

MADDE 12-  (5) Üreticiler ürettikleri kuru çayın tamamını borsada satmak zorundadırlar.

Görüş:  Üreticilerin ürettikleri kuru çayın belirli  bir yüzdesinin  borsada satma zorunluluğu getirilmesi. Üreticilerin mevcut pazarlarının korunması sağlanmalı,

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Kotalar, Yaş ve Kuru çay fiyatları ile sözleşmeler

Yaş çay kotası

Borsada satış kotası

Madde 15- (5) Kurul tarafından tespit edilen yıllık iç piyasa talebi göz önünde bulundurularak, üreticilere verilen yıllık kota miktarının onikide biri oranını her üretici o ay içinde borsada satışa arz edebilir. Satış hakkını ilgili ay içinde kullanmayan üreticiye bu hakkı yeniden verilmez.

Görüş: Arz edilen çay o ay içinde borsada alıcı bulamazsa  bu kotanın bir sonra ki aya devredilmesi,

Yaş ve Kuru Çay fiyatlarının belirlenmesi

Madde 5- jj) Tüm ilgililerin görüşlerini almak kaydı şartıyla, tespit edilen maliyetleri gözönünde bulundurarak, asgari yaş yaprak kilogram fiyatı ile kalite farklılıklarına göre asgari kuru çay kilogram fiyatlarını belirleyerek ilan etmek,

Madde 13- (11) Müstahsile ödenecek beher kilogram asgari yaş çay fiyatı, öncelikli olarak piyasa şartları ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak hasat dönemi öncesinde Kurul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Üreticiler bu fiyatın altında yaş çay satın alamaz, müstahsiller bu fiyatın altında yaş çay satamaz.

Madde 13- (14) Borsadaki tüm işlemlerin detayları, ödeme ve tahsilâtlarla ilgili süre, usul ve esaslar, teminatlar, yaş çay fiyatı belirleme standartları, formülün şekli ve yüzdelerinin belirlenme şartları ve diğer hususlar, Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 15- (7) Yaş çay fiyatları, her yıl hasat döneminden önce üretici temsilcileri ile müstahsil temsilcilerinin bir araya gelmesiyle tartışılır ve belirlenir. Belirlenen bu rakam Kurula bildirilir. Kurul da genel ekonomik gelişmeler doğrultusunda o yıl için uygulanacak asgari yaş çay fiyatını ilan eder.

Görüş:  Tasarıda yaş çay fiyatının belirlenmesi 3 maddede farklı hesaplamalarla geçmektedir. Bir maddede ise yaş çay fiyatı belirleme  standartının kurul tarafından çıkarılacak yönetmenliğe  bırakıldığı ifade edilmektedir.

Maliyet,  asgari geçim standardı ve refah payıda göz önünde bulundurularak  yaş çay fiyatının belirlenmesi,

Madde 13- (7) Yaş çay bedeli, kuru çay bedelinin üreticiye ödenmesini takip eden en geç 15 gün içinde üretici tarafından müstahsillerine, satın aldığı yaş çay oranlarınca ödenir.

Madde 15- (5) ...Yıllık toplam üretilen miktarın iç pazar talebinden fazla olması halinde her üretici fazlalık miktarın kendisine düşen payı kadar miktarı stok yapmak veya ihraç etmek zorundadır.

Görüş:  13. madde 7. Fıkrada  yaş çay bedelinin nasıl ödeneceğine dair bilgi olmasına rağmen arz fazlası kuru çayların stoklanmasından dolayı yaş çay bedellerinin ödemelerinin en geç onikinci ayın sonunda ödenmesi,

Müstahsil Sözleşmesi

Madde 15- (9) ... Yaş çayın temini amacıyla üreticiler ile müstahsiller arasında sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Müstahsil dilediği üretici ile sözleşme akdederek yaş çayını satma hakkına sahiptir. Sözleşmeler asgari bir yıllık yapılır. Bu sözleşmelerde aynı parsel alanı içerisinde birden çok üretici ile anlaşma yapılamaz...

Görüş:  Müstahsil ile üretici arasında akdedilecek sözleşmede parsel alanı yerine, dönüm veya kilogram ifadesinin kullanılması,

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Destekleme, Gençleştirme, Yenileme ve Yeni Pazarlar

Yenileme

Madde 17-(3) Uzman heyetler tarafından verimlilik ve kalite ömrünü tamamlamış olduğu tespit edilen çay tarım alanları, arz-talep dengeleri göz önünde bulundurularak ve bir sistem içerisinde kökünden sökülmek suretiyle, ıslah edilmiş verimli türler ile yenilenir.

Görüş:  Doğu Karadeniz bölgesinin coğrafi şartları münasebetiyle çay alanlarının emek gücü ile kökten sökülmesinin mümkün olmadığı, iş makinesiyle yapılacak sökümün maliyetinin aşırı yüksek olması nedeniyle ancak tamamen sübvanse edilerek uygulanabileceği,

Yeni Pazarlar

Madde 17- (4) Uluslararası pazarlarda yeni markalar oluşturmak, imaj yenilemek gayeleriyle, farklı ülke ürünleriyle asgari yüzde 50 oranında Türk çayı ile harman yapmak suretiyle ve sadece serbest bölgelerde paketleme ve satış yapılacak ürünler ve tesisler için ne tip bir ruhsatlandırma yapılacağı, hangi tür teşviklerin kullanılacağı ve bu teşviklerin hangi kaynaklardan temin edileceği, Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Görüş:  Bu madde tasarıdan tamamen çıkarılmalıdır. Özellikle organik çay üretimine yönelerek, Çay üretimini artırarak arz fazlasının ihracatını sağlamak,

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Muaflık ve istisnalar

Madde 20 – c) Kurul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Görüş:  Bu fıkra kanun tasarısından çıkarılmalıdır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 3- Genel Müdürlük tarafından verilen çay tarım alanı ruhsatlarının iki yıl içinde bu Kanuna uygunluğu sağlanır. Bu Kanuna uygunluğu sağlanana kadar verilen ruhsatlar geçerliliğini korur.

Görüş:  Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle müstahsil arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay tarım alanı ruhsatları geçerlidir.

SONUÇ

Yürürlükteki kanunlarla çelişen maddelerin tasarıda yer alması, tasarıda açıklanması gereken hükümlerin yönetmenliğe bırakılması, yönetmenlikte yer alması gereken maddelerin tasarıya sokulması, benzer ve tekrar ifadelerin çokça geçmesi, konu başlıklarının ve içeriklerin iyi tasnif edilememesi tasarı üzerinde sağlıklı bir çalışma yapılmadığını göstermektedir.

Bu tasarıyla orta ve küçük boy işletmelerin yok edilmeye çalışıldığı, müstahsilin hakkının yeterince gözetilmediği görülmektedir.

Çaykur, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, müsteşarlıklar ve sorumlu diğer birimler görevlerini yapmamakla suçlanmaktadır. Teklif edilen tasarıyla hükümetin bu görevleri yapamadığı iddia edilmektedir. Ne çelişkidir ki; bu tasarının hazırlanmasında başı çeken Ulusal Çay Konseyi Başkanı, Rize Milletvekili Sayın B. Ali Bayramoğlu bu hükümete mensuptur. (olay53)


Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2010, 11:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner74

banner73